วิธีใช้งาน

การเชื่อมโยงกับแผนที่ Google Map ได้
(จำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต)

1. ดาวน์โหลดไฟล์ ลงในอุปกรณ์ของท่าน

2. เปืดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรมอ่านไฟล์รูปแบบ PDF

3. คลิกที่ชื่อโรงแรม ร้านอาหาร หรือจุดที่ทำสัญญลักษณ์ไว้

4. จากนั้นโปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงกับโปรแกรม Google Map เพื่อเปิดใช้งานแสดงตำแหน่ที่ตั้งของจุดที่สนใจ

แผนที่จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ แผนที่จังหวัดอุดรธานี

โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ แผนที่โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี

ร้านอาหารในจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ แผนที่จร้านอาหารในังหวัดอุดรธานี