ประกาศ

▧ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

▧ ตารางการนำเสนอ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

▧ Download คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนร่วมงานแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับ โดยท่านจะได้รับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ เพื่อ upload หลักฐานการชำระเงิน
และ เอกสารผลงานที่ท่านจะนำเสนอ

ท่านสามารถชำระเงินตามรายการที่ลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-6-89204-9

กำหนดการ

▧ ผู้เข้าร่วมงานฯ ลงทะเบียนและชำระเงินได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

▧ ผู้นำเสนอผลงานฯ ลงทะเบียนและนำส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

▧ กำหนดจัดงานมหกรรมฯ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 8 ธันวาคม พ.ศ.2561

Download

▧ เอกสารโครงการ

▧ หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ

▧ แบบตอบรับยืนยัน

▧ ขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียน

▧ เอกสารการสมัครเสนอผลงาน ครั้งที่ 3

▧ แบบฟอร์มบทคัดย่อ ครั้งที่ 3

การติดต่อประสานงาน

▧ คุณภควา ศรีบุญเรือง 042-211040 ต่อ 1079

▧ คุณนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ 042-211040 ต่อ 1124

▧ E-mail : NHESSE3-info@udru.ac.th