เส้นทางที่ 1

ทะเลบัวแดง พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง คำชะโนด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ทอผ้านาข่า"

เส้นทางที่ 2

ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ทอผ้านาข่า"